Sukusiitosaste ja sukukatokerroin

Sukusiitos- ja sukukatokertoimet mittaavat eri asioita. Vaikka sukusiitoskerroin olisi viidessä polvessa siedettävä 3,3, saattaa sukukatokerroin olla alle 0,8 eli yli 20 % geneettisestä muuntelusta on menetetty. Eurooppalaisen kasvatuksen tavoiteohjelma antaa lisätietoa sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen huomioonottamisesta kasvatuksessa ja kissayksilön kannalta. 

Sukusiitosaste

Eurooppalaisen kasvatuksen tavoiteohjelman suosituksen mukaan sukusiitosaste ei saa viidessä sukupolvessa tarkasteltuna ylittää 6,25 %.

Suomen Eurooppalaiskissarenkaan laskentatapa sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen osalta poikkeaa Suomen Kissaliiton Omakissan laskentatavasta. Omakissassa kaikki tuntemattomat kissat lasketaan yhdeksi ja samaksi kissaksi ja Suomen Eurooppalaiskissarengas laskee tuntemattomat kissat eri kissoiksi. Tuntemattomat kissat ovat noviisina rekisteröidyn eurooppalaiskissan vanhempia ja esivanhempia. 

Sukusiitosasteen laskemiseen on oma laskentakaava, mutta Suomen Eurooppalaiskissarengas käyttää PawPeds -sivuston tietoja. 

Sukukatokertoimen merkitys

Sukukatokerroin ALC (Ancestor Loss Coefficient) kertoo kissan todellisten ja mahdollisten isovanhempien suhteen. Jokaisen kissan sukutaulussa on viidessä sukupolvessa 62 kissaa. Jos kaikki nämä kissat ovat eri kissoja eli yksikään ei kertaudu, ALC on 1 eli täydellinen. Tällöin mitään geneettisestä muuntelusta ei ole menetetty vaan se kaikki on kyseisessä yksilössä tallessa. Mitä useampi kissa esiintyy sukutaulussa useammin kuin kerran, sen pienemmäksi ALC laskee eli sitä suurempi osuus geneettisestä muuntelusta on menetetty.

Jos kasvattajat suosivat suku- tai linjasiitosta, se tarkoittaa, että samoja kissoja kerrataan kasvatuksessa ja rodun ja populaation geneettinen muuntelu supistuu supistumistaan.

Sukukatokertoimen laskeminen

Käytännössä kertoimen voi laskea monella tavalla. Sukutaulussa kertautuvat kissat voi esimerkiksi merkitä huomiokynällä tai vetää yli. Voi myös tulostaa viiden polven sukutaulun ja kirjoittaa kissat paperille luettelona kasvattajanimien alle. Kun kaikki on käyty läpi, lasketaan, että paperilta löytyy 62 nimeä ja sitten katsotaan tilannetta kunkin kasvattajanimen alla ja vedetään yli kissat, jotka esiintyvät useammin kuin kerran. Tällaiset kissat lasketaan mukaan vain kerran, vaikka kissa löytyisi sukutaulusta useaan kertaan. Tämän jälkeen lasketaan, kuinka monta kissaa on jäljellä eli kuinka monta eri kissaa sukutaulusta löytyy ja jaetaan summa 62:lla, jolloin saadaan sukukatokerroin.

Mitä suurempi kerroin on sitä parempi eli jos kerroin on 1, kaikki geneettinen muuntelu on tallessa. Jos eri kissoja löytyy 55 kpl, kerroin on 0,89 eli geneettistä muuntelua on menetetty 11 %. Toteutettavan yhdistelmän sukukatokertoimen tulisi viidessä sukupolvessa olla mahdollisimman lähellä lukua 1.