Vuosikerta 2012

SP/GIC Silkkiturkin Lumia (EUR g)
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Lea Pessi.
Omistajat/Ägare/Owners:
Pirkko Mäenpää ja/och/and Aili Ristimäki.
Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Casimirrin Esmeralda (EUR n).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tarja-Leena Sillasto.
Omistaja/Ägare/Owner: Tarja-Leena Sillasto.
Kuva/Bild/Photo: Studio Adessa.
SC Lumi-Emilia (EUR w 64).
Noviisi/Novis/Novice
Omistaja/Ägare/Owner: Tuula Heinonen.
Kuva/Bild/Photo: Studio Adessa.
SC Feronian Vincent Victoriano (EUR n 22).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Anna Honkanen.
Omistajat/Ägare/Owners: Hanne Lipi ja/och/and Sami Ilves.
Kuva/Bild/Photo: Pirjo Kiviniemi.