Serry 2/2013

SC Kissakallion Magdalena (EUR n 24). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tuula Heinonen. Omistaja/Ägare/Owner: Tuula Heinonen. Kuva/Bild/Photo: Tessa.

Serry 2/2013

Kissaliiton terveyspäivä

SC Kissakallion Magdalena

SP/IC Silkkiturkin Heikunkeikun

10 vuotta: IC Kisulin Senja

10 Vuotta: EC Kisulin sofia

Eurooppalaiskasvatusta: Sveitsiläinen kissala von Tabbygard

Noviisi Frida

Noviisi Venla-Valentiina

Puheenjohtajalta

Suomessa on Eurooppalaisen 50 ensimmäisen vuoden aikana rekisteröity lähes 500 noviisia Eurooppalaiseksi. Yli kolmannes kaikista rekisteröinneistä toteutui 1980-luvulla – lähes kolmannekseen päästiin 1990-luvulla. Uuden vuosituhannen noviisirekisteröinnit ovat reilu kymmenesosa kaikista rekisteröinneistä ja 1970-luvullakin rekisteröitiin yli puolet enemmän noviiseja. Noviisien rekisteröintimäärät 2000-luvulla ovat jonkin verran saman pituisen ajanjakson rekisteröintejä suuremmat verrattuna vastaavaan vuosimäärään rotumme virallisen ajanlaskun alusta.

Noviiseilla on ollut tärkeä roolinsa rotumme geenipoolin laajentajina. Noviisit ovat tuoneet lisämahdollisuuksia Eurooppalaisen jalostukseen. Taustaltaan tuntemattoman noviisin kasvatuskäyttöön liittyy myös merkittäviä riskejä. Eurooppalaisen rotumääritelmän täyttävän noviisin löytäminen on erittäin haastavaa. Noviisi on arvokas löytö.

Yhdistys huomioi huhtikuusta 2013 alkaen Eurooppalaiseksi rekisteröitäväksi hyväksytyt noviisit ruusukkeella. Ensimmäisen noviisiruusukkeen saa Venla-Valentiina (EUR n 24). Lämpimät onnittelut!


Mikko