Yhdistys 
Suomen Eurooppalaiskissarengas ry

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, SER-FER on rekisteröidyistä eurooppalaiskissoista kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistykseen kuuluu yli 200 jäsentä, ja se on maailman suurin eurooppalaisten rotuyhdistys. Yhdistykseen kuuluu jäseniä, jotka ovat aloittaneet eurooppalaisharrastuksen jo yli 40 vuotta sitten, ja myös aivan uusia eurooppalaisharrastajia. Suomen lisäksi jäseniä on myös ulkomailla.

Suomen Eurooppalaiskissarengas perustettiin 10.10.1987. Yhdistys oli silloin Suomen ensimmäinen itsenäinen rotuyhdistys. Vaikka uusi yhdistysmuoto herätti kissamaailmassa aluksi jopa vastustusta, SER-FER vakiinnutti nopeasti asemansa suomalaisessa rotukissatoiminnassa. Eurooppalaiskissarenkaan esimerkin mukaan alkoi pian syntyä muiden rotujen rotuyhdistyksiä.

SER-FER oli ensimmäinen rotuyhdistys, joka allekirjoitti yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliiton kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaan yhdistyksellä on oikeus osallistua Kissaliiton liittokokouksissa esiin tulevien eurooppalaiskissaa koskevien asioiden käsittelyyn. Muita vaikutuskanavia eurooppalaiskissoille tärkeissä asioissa ovat yhteistyö kotimaisten rotukissayhdistysten ja ulkomaisten eurooppalaisyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää euroop­pa­lais­kis­san järjestel­mäl­listä ja suunnitelmallista kasvatustyötä ro­dun yleistason kohottamiseksi sekä lisätä rodun tuntemusta ja arvostusta yleisön keskuudessa. Yhdistys auttaa ja neuvoo kaikissa eurooppalaiskissaa koskevissa kysymyksissä, esimerkiksi värien periytymiseen ja kasvatuskissojen valintaan liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenlehti Serry on ilmestynyt yhdistyksen perustamisesta alkaen ja on edelleen merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Tietoa eurooppalaiskissoista välitetään myös verkkosivujen ja Facebook-sivujen kautta.