Suomen Eurooppalaiskissarengas ry

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry eli SER-FER on aktiivinen rekisteröidyistä eurooppalaiskissoista kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistyksen toiminta on tarkoitettu niin eurooppalaiskissojen kanssa näyttelyissä käyville, rodun kasvattajille ja eurooppalaistensa kanssa kotona viihtyville kuin myös muuten vaan rodusta kiinnostuneille. SER-FER on reilulla 200 jäsenellään maailman suurin eurooppalaisyhdistys.

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry perustettiin lokakuussa 1987. Yhdistys oli perustettaessaan Suomen ensimmäinen itsenäinen rotuyhdistys. SER-FER on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa rotukissatoiminnassa. Vuosien aikana toimintaan ovat juurtuneet tietyt hyväksi havaitut perinteet, mutta myös muutoksen tuulet puhaltavat aika ajoin tuoden vaihtelua. SER-FER vaikuttaa yhteistyössä kotimaisten rotukissayhdistysten ja ulkomailla eurooppalaiseen liittyvien yhdistysten kanssa rodulle tärkeisiin asioihin. Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Suomen Kissaliiton kanssa ja näin yhdistyksellä on oikeus osallistua Kissaliiton liittokokouksissa esiin tulevien eurooppalaiskissaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eurooppalaiskissojen suunnitelmallista kasvatustyötä rodun yleistason kohottamiseksi sekä lisätä rodun tuntemusta ja arvostusta. Se auttaa ja neuvoo kaikissa eurooppalaiskissaa koskevissa kysymyksissä kuten esimerkiksi kasvattajia pohdituttavissa värien periytymiseen ja siitosyksilöiden valintaan liittyvissä kysymyksissä. Näyttely-, siitos- ja kotieurooppalaisten omistajien lisäksi yhdistyksen jäseninä on myös muita rodusta kiinnostuneita niin Suomessa kuin mm. Ruotsissa, Tanskassa ja Sveitsissä. Eurooppalaisen omistaminen ei ole edellytys yhdistyksen jäsenyyteen. Jotkut kasvattajajäsenet ovat aloittaneet eurooppalaistoiminnan jo 40 vuotta sitten ja vastapainoksi monet jäsenet ovat vasta tutustumassa rotuun ja eurooppalaisharrastukseen.