Tervetuloa Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n kotisivuille

SP/SC Silkkiturkin Menevä Macho DSM (EUR d 22).
Omistaja/Ägare/Owner: Monika Lindgren.
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Lea Pessi.
Kuva/Bild/Photo: Monika Lindgren.

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry eli SER-FER on aktiivinen rekisteröidyistä eurooppalaiskissoista kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistyksen toiminta on tarkoitettu niin eurooppalaiskissojen kanssa näyttelyissä käyville, rodun kasvattajille ja eurooppalaistensa kanssa kotona viihtyville kuin myös muuten vaan rodusta kiinnostuneille. Näillä sivuilla pääset tutustumaan väri- ja kuviokirjoltaan monipuoliseen rotuumme, kissojemme näyttelymenestykseen, eurooppalaisten kasvattajiin ja yhdistyksemme toimintaan. Yhdistyksellä on Suomen Kissaliitto ry:n kanssa yhteistyösopimus ja siihen liittyen mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisestikin eurooppalaiskissaa koskeviin asioihin. Eurooppalaiskissojen kasvatusta ohjaa yhdistyksen laatima jalostuksen tavoiteohjelma, jonka päivittäminen on yhdistyksen keskeisimpiä tehtäviä.

Katinhännän Morden Magneto (EUR ns 23) eli Ville.
Ikä/Ålder/Age: 7 vuotta/år/years 10 kuukautta/månader/months.
Omistaja/Ägare/Owner: Satu Jämsen.
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Kadi Myllys.
Kuva/Bild/Photo: Satu Jämsen.

Sääntöjensä mukaisesti SER-FER:

Järjestää kokouksia, koulutuksia, kes­kus­telutilaisuuksia, matkoja ja muita ta­pah­tumia sekä julkaisee tarkoitukseensa liittyvää kirjallista ja muuta materiaalia.

Ohjaa, valvoo ja edistää eurooppalaisen rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa.

Järjestää kissanäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä.

Pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä.

Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä euroop­palaisstandardia koskevista ja muista yhdistyksen tarkoitukseen liit­ty­vis­tä asioista.

Voi tarvittaessa liittyä toisen yhdis­tyk­sen, liiton tai muun järjestön jäseneksi.

Kissakallion Pritidonna (EUR w 64).
Omistaja/Ägare/Owner: Kristiina Paavola.
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tuula Heinonen.
Kuva/Bild/Photo: Mikko Murtonen.

Jäsentemme upeiden eurooppalaiskissojen lisäksi olemme erityisen ylpeitä jäsenlehdestämme Serrystä, josta on vuosien saatossa kehittynyt värikäs ja monipuolinen rotulehti.

Tarkempaa tietoa yhdistyksen toiminnasta löydät otsikon "Yhdistys" alta. Sieltä löydät myös yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot, jos haluat keskustella yhdistyksen toiminnasta ja miten voisit olla toiminnassamme mukana.

Näiden sivujen lisäksi yhdistyksemme näkyy Facebookissa, jossa meillä on oma ryhmä "SER-FER Suomen Eurooppalaiskissarengas ry".

Ajankohtaista

Vuoden 2017 ulkomaisista näyttelytuloksista hyväksytään Vuoden eurooppalainen -kilpailussa huomioitavaksi vain yksi tulos.
Syyskokouksen valitsema vuoden 2017 hallitus sopi ensimmäisessä kokouksessaan yhdistyksen toimihenkilötehtävistä.
Suomen Eurooppalaiskissarengas ry ottaa verkkosivuillaan käyttöön pentuetietojen ilmoittamiseen verkkolomakkeen. Uudella käytännöllä varmistetaan se, että kasvattajat ilmoittavat kaikki tarvittavat tiedot kerralla eikä tarvittavia tietoja tarvitse pyytää erillisissä viesteissä.