Noviisien rekisteröintiohje

Eurooppalaisnoviisien rekisteröintiohje

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, Riitta Mönkäre

Eurooppalaisnoviisien rekisteröintikäytännöt on määritelty Kissaliiton näyttelysäännöissä ja kasvatus- ja rekisteröintisäännöissä. Säännöt pohjautuvat kansainvälisen kattojärjestön FIFen (Fédération Internationale Féline) sääntöihin. Lisäksi niihin kuuluu kansallisia, vain Suomen Kissaliittoa koskevia osuuksia. Noviisien rekisteröintiä käsitellään useissa sääntökohdissa.

Noviiseina voidaan rekisteröidä kissoja myös muihin rotuihin kuin eurooppalaisiin. Osa säännöistä on yhteisiä näille kaikille ja osa noviisien rekisteröintisäännöistä koskee vain eurooppalaisia. Tässä ohjeessa käsitellään eurooppalaisnoviisien rekisteröintiä. Ohjeiden tarkoituksena on antaa selkeät, käytännölliset toimintaohjeet eurooppalaisnoviisien omistajille.

Noviisin määritelmä

Näyttelysäännöissä ja kasvatus- ja rekisteröintisäännöissä määritellään noviisi (noviisit) kissaksi, jonka vanhempia ei tiedetä tai jolla ei ole rekisterikirjaa (näyttelysäännöt 5.4) sekä kissoiksi, joiden vanhemmat ovat tuntemattomia tai joilla ei ole sukutaulua (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.2.1). 

Rekisteröinnin periaatteet

Rekisteröinti on kaksivaiheinen.

Kun rekisteröinti on hyväksytty ensimmäisessä vaiheessa, rotukirjaaja rekisteröi kissan RX-rekisteriin sääntökohdan 9.2.2 mukaisesti kohderodullisena hyväksymättömänä lyhytkarvana. Esimerkiksi XSH n (EUR) musta hyväksymätön lyhytkarva (kohderotuna eurooppalainen) rekisterinumero FI SK RX 123456789.

Kun rekisteröinti on hyväksytty toisessa vaiheessa, kissa rekisteröidään uudelleen. Esimerkiksi XSH (EUR n) musta hyväksymätön lyhytkarva (kohderotuna eurooppalainen) FI SK RX 123456789 on nyt EUR n musta eurooppalainen, FI SK RX 123456789 RR.

Kissa voi myös jäädä ensimmäiseen vaiheeseen kohderodulliseksi hyväksymättömäksi lyhytkarvaksi. Silloin se ei voi osallistua arvostelunäyttelyihin, mutta sillä voidaan kasvattaa. Noviisilla kasvattamiseen liittyy aina erityisiä sääntöjä, ks. jäljempänä kohta Noviisilla kasvattaminen.

Ensimmäinen vaihe, rekisteröinti kohderodullisena hyväksymättömänä lyhytkarvana

Kohderodulliselle noviisirekisteröinnille ei ole alaikärajaa. Toimi näin:

 • Tarkista etukäteen kissan nimen käytettävyys rotukirjaajalta sähköpostitse. Kissaliitto ei rekisteröi kahta samannimistä noviisia. Noviisin nimessä ei voi olla kasvattajanimeä, eikä nimeä saa olla aiemmin rekisteröidyllä noviisilla. Nimessä voi olla vain yksi sana, eikä sanaa saa jakaa siten, että se muistuttaa kasvattajanimen ja kissan nimen yhdistelmää (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt).  Omistajan velvollisuus on tarkistaa rotukirjaajalta, että noviisille ajateltu nimi on käytettävissä (5.5.4 Muutokset sääntöihin: SK5 art. 5.4 19.10.13 lisäys).
 • Täytä Kissaliiton kaksiosaisen noviisin taustatietolomakkeen kaikki kohdat huolellisesti (lomakkeen saa Kissaliiton verkkosivuilta kohdasta lomakkeet). Kissan väritiedot on ilmoitettava lomakkeessa mahdollisimman kattavasti, joten ne kannattaa tarkistaa kohderodun rotumääritelmästä ja EMS-koodilistasta FIFen kotisivuilta osoitteesta www.fifeweb.org. Lomakkeen kaikki kohdat täytetään FIFen virallisella kielellä eli englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. (Näyttelysäännöt 5.4)
 • Lähetä lomake liitteineen rotukirjaajalle Kissaliiton toimistoon käsittelyä varten.
 • Liitteet: maksukuitti rekisteröintimaksusta (30 €, maksuviite 11002) ja kissan mikrosirutustodistus, jossa näkyvät mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä kissan että mikrosirutuksen tiedot.

Sääntöjen mukaan rotukirjaaja pyytää rekisteröintiin liittyviä täydennyksiä kirjallisesti yhden kerran, jos toimitetuissa asiakirjoissa on puutteita.  

Rekisterikirja on Kissaliiton tämän vaiheen hyväksyntä ja edellytys sille, että noviisin voi ilmoittaa noviisiluokkaan.

Toinen vaihe, rekisteröinti kohderotuun

Ensimmäisen vaiheen mukaisesti kohderodullisena rekisteröity kissa voidaan rekisteröidä uudelleen kohderotuunsa. Rekistteröintiä haetaan kansainvalisen kissanäyttelyn noviisiluokassa 13a. Suomalainen kissa voi osallistua noviisiluokkaan vain Suomessa pidettävässä kansainvalisessa näyttelyssä. 

Ilmoita kissa noviisiluokkaan 13a näin:

 • Varmista, että kissalla on näyttelysääntöjen edellyttämät, voimassa olevat rokotukset.
 • Tarkista, että kissa on näyttelypäivänä vähintään 10 kuukauden ikäinen.
 • Kissa voidaan ilmoittaa noviisiluokkaan vain yhden kerran. Jos sitä ei rekisteröidä, uutta yritystä ei voi tehdä. (Näyttelysäännöt 5.4) 
 • Kirjoita näyttelyilmoittautumiseen ensimmäisessä vaiheessa saatu Kissaliiton rekisterinumero. Näyttelysihteerin tulee tarkistaa rekisterinumero ja pyytää rotukirjaajalta tuomareille arvostelua varten annettava lähete noviisiluokkalaiselle. Näyttelyn järjestäjä antaa tuomareille noviisiluokan lähetteen sekä (jo ensimmäisessä vaiheessa täytetyn) taustatietolomakkeen osan 2. (Näyttelysäännöt 5.4)
 • Ilmoita kissa myös avoimeen luokkaan 9, jos haluat, että kissa arvostellaan myös arvosteluluokassa siinä tapauksessa, että se hyväksytään rekisteröitäväksi.

Arvostelun kulku noviisiluokassa 13a

 • Noviisiluokassa eurooppalaistarjokkaan arvostelee kaksi kansainvälistä FIFe-tuomaria, joilla tulee olla kategorian kolme oikeudet. Näyttelyn järjestäjän tulee antaa heille kirjallinen selvitys siitä, miksi kissa on tässä luokassa (lähete noviisiluokkalaiselle). 
 • Noviisit voidaan arvostella ennen kuin viralliset arvostelut alkavat. (Näyttelysäännöt 5.4) 
 • Kissan tulee saada eurooppalaisen rotumääritelmän mukaisesti molemmilta tuomareilta vähintään excellent-arvostelu, jotta se voidaan rekisteröidä kohderotuun eurooppalainen (tästä tarkemmin FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt, kohta 9.2.3).
 • Arvostelusetelissä tulee olla molempien tuomareiden allekirjoitus sekä tuomarin kirjoittama kissan FIFen rotumääritelmän mukainen EMS-koodi, jonka mukaan kissa RR-rekisteröidään.
 • Järjestävän yhdistyksen tuloslaskenta tarkistaa asian. (Näyttelysäännöt 5.4) 
 • Jos noviisiluokka on arvosteltu ennen virallisen arvostelun alkua ja kissa on saanut molemmilta tuomareilta excellent-arvostelun, se voidaan näyttelyn järjestäjän harkinnan mukaan arvostella myös arvosteluluokassa. (Näyttelysäännöt 5.4)

Jos kissa on ensimmäisessä vaiheessa kohderodullisena rekisteröidyn kissan jälkeläinen, joka halutaan rekisteröidä eurooppalaiseksi, se ilmoitetaan tarkistusluokkaan 13b. Suomalainen kissa voi osallistua tarkistusluokkaan vain Suomessa pidettävässä kansainvälisessä näyttelyssä. (Näyttelysäännöt 5.4)

Ilmoita kissa tarkistusluokkaan 13b näin:

 • Varmista, että kissalla on näyttelysääntöjen edellyttämät, voimassa olevat rokotukset.
 • Tarkista, että kissa on näyttelypäivänä vähintään neljän kuukauden ikäinen.
 • Ilmoittautumiseen kirjataan kissan rotu XSH (EUR).
 • Rotutoimikunnan lähetteellä jälkeläiset voidaan ilmoittaa näyttelyyn luokkaan 13b ja uudelleen rekisteröidä kohderotuunsa (rekisteröintisäännöt kohta 9.1.3); näyttelysihteeri huolehtii lähetteestä. 

Arvostelun kulku tarkistusluokassa 13b

 • Tarkistusluokassa eurooppalaistarjokkaan arvostelee kaksi kansainvälistä FIFe-tuomaria, joilla tulee olla kategorian kolme oikeudet. Näyttelyn järjestäjän tulee antaa heille kirjallinen selvitys siitä, miksi kissa on tässä luokassa (lähete tarkistusluokkalaiselle).
 • Tarkistusluokka voidaan arvostella ennen kuin viralliset arvostelut alkavat. (Näyttelysäännöt 5.4)
 • Kissa ei saa kirjallista arvostelua, mutta sen tulee saada eurooppalaisen rotumääritelmän mukaisesti molemmilta tuomareilta vähintään excellent-arvostelu, jotta se voidaan rekisteröidä kohderotuun eurooppalainen (tästä tarkemmin FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt, kohta 9.1.3).
 • Arvostelusetelissä tulee olla molempien tuomareiden allekirjoitus sekä tuomarin kirjoittama kissan FIFen rotumääritelmän mukainen EMS-koodi, jonka mukaan kissa RR-rekisteröidään. 
 • Järjestävän yhdistyksen tuloslaskenta tarkistaa asian. (Näyttelysäännöt 5.4)
 • Jos tarkistusluokka on arvosteltu ennen virallisen arvostelun alkua ja kissa on saanut molemmilta tuomareilta excellent-arvostelun, se voidaan näyttelyn järjestäjän harkinnan mukaan arvostella myös arvosteluluokassa. (Näyttelysäännöt 5.4)

Uudelleen rekisteröinti kohderotuun ja rekisterikirjan saaminen

Noviisi, joka on rekisteröity kohderodullisena, kuten edellä (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.2.2) on kuvattu, voidaan rekisteröidä uudelleen kohderotuunsa, kun se täyttää seuraavat edellytykset (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.2.3):

 • kissa on osallistunut vähintään kymmenen kuukauden ikäisenä kansainvälisessä kissanäyttelyssä noviisiluokkaan (luokka 13a, johon kissan voi ilmoittaa vain kerran)
 • kissa on ollut ainakin kahden kansainvälisen FIFe-tuomarin arvosteltavana näyttelysääntöjen kohdan 5.4 mukaisesti; FIFe-jäsenen tulee kirjallisesti ilmoittaa arvosteleville tuomareille, miksi kissa on tässä luokassa
 • kissa on saanut molemmilta tuomareilta Excellent-tuloksen rotumääritelmän mukaisesti.

Uudelleenrekisteröinti on merkittävä rekisteritietokantaan RIEX-rekisteriin ja lisäämällä rekisterikirjaan rekisterinumeron perään merkintä (RR). Noviisin rekisterikirjassa ei saa olla merkintöjä vanhemmista. (Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt)

Välittömästi näyttelyn jälkeen näyttelyn järjestäjä toimittaa rotukirjaajalle luokkaan 13a osallistuneiden kissojen arvostelusetelit ja kaksiosaisen noviisilomakkeen. Noviisien arvostelusetelissä tulee olla tuomareiden kirjoittama rotumääritelmän mukainen EMS-koodi, jonka mukaan kissa rekisteröidään kohderotuunsa. (Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt)

Sama asia ilmaistaan näyttelysäännöissä hieman eri tavalla: Näyttelyn järjestäjä lähettää Kissaliiton rotukirjaajalle tuomarien allekirjoittaman alkuperäisen arvostelusetelin, noviisiluokan lähetteen ja taustatietolomakkeen. Rotukirjaaja lähettää rekisterikirjan omistajalle. (Näyttelysäännöt 5.4) Käytännössä rekisterikirjan hinta on ollut Kissaliiton hinnaston mukainen korvaavan rekisterikirjan maksu (tätä kirjoitettaessa 11 €).

Noviisi voidaan ilmoittaa näyttelyihin kohderodussaan, kun se on täyttänyt kaikki nämä ehdot, mutta kohderotunsa kasvatukseen sitä saa käyttää vain Kissaliiton luvalla (Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.2.1)

Toimi näin

 • Lähetä rotukirjaajalle kissan alkuperäinen (ensimmäisessä vaiheessa saatu) rekisterikirja ja kuitti muutosrekisteröintimaksusta (11 € / maksuviite 11002). Näyttelysihteeri lähettää viipymättä rotukirjaajalle tuomarien allekirjoittaman alkuperäisen arvostelusetelin, noviisiluokan lähetteen ja taustatietolomakkeen.
 • Rotukirjaaja lähettää omistajalle uuden rekisterikirjan. Koska kissa on rekisteröity uudelleen (nyt RR-rekisteriin), sen rotumerkintä ja rekisterinumero on muuttunut. Esimerkiksi XSH (EUR n) musta hyväksymätön lyhytkarva (kohderotuna eurooppalainen) FI SK RX 123456789 on nyt EUR n musta eurooppalainen, FI SK RX 123456789 RR.

Noviisi kasvatuksessa

Periaatteet

Kasvatuksessa voidaan käyttää jo ensimmäisessä vaiheessa kohderodulliseksi rekisteröityä kissaa. Menettelytavat ovat osittain erilaiset kuin toisessa vaiheessa eurooppalaiseksi rekisteröidyn kohdalla.

Kasvatukseen käyttäminen edellyttää aina erikoisluvan anomista rotutoimikunnalta etukäteen. Tämä koskee sekä ensimmäisessä vaiheessa kohderodullisina rekisteröityjä että toisessa vaiheessa eurooppalaiseksi rekisteröityjä noviiseja. (Kohderodullisena rekisteröityjä eurooppalaisnoviiseja saa käyttää kohderotunsa kasvatukseen vain Kissaliiton luvalla; kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.2.2). Kissaliitto ei rekisteröi rekisteröitäväksi hyväksytyn noviisin jälkeläisiä, jos astutus on tapahtunut ennen kuin kissa on Kissaliiton rekisterissä (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.2.1).

Ensimmäisessä vaiheessa kohderodullisena rekisteröidyn kissan jälkeläiset rekisteröidään myös kohderodullisena (Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 9.1.2). Tarkistusluokan 13b kautta RR-rekisteröityjä kissoja saa käyttää kasvatukseen normaalisti kohderotunsa sääntöjen puitteissa.

Toisen vaiheen kautta eurooppalaiseksi rekisteröidyn kissan jälkeläiset rekisteröidään suoraan eurooppalaisiksi.

Erikoislupa-anomus

Kun noviisia aiotaan käyttää kasvatuksessa, rotutoimikunnalle tulee tehdä erikoislupa-anomus (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 16.1).  Anomuslomake on saatavissa Kissaliiton verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Erikoislupa-anomukseen tulee sisällyttää (kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 16.1) 

 • selvitys siitä, mitä yhdistelmää anomus koskee
 • sukutaulukopiot kissoilta, joita anomus koskee
 • suunnitellun pentueen rekisteröintiin vaaditut liitteet
 • selvitys siitä, miksi kasvattaja haluaa toteuttaa tämän yhdistelmän, mitä hän odottaa yhdistelmästä syntyvän, mitä hyötyä yhdistelmästä olisi rodulle
 • kasvatussuunnitelma
 • miten mahdollisesti syntyviä pentuja aiotaan käyttää tulevaisuudessa.

Käytännössä erikoislupa-anomuksen yhteydessä on vaadittu geenitestin tulos, etteivät molemmat suunnitellun yhdistelmän kissat kanna pitkäkarvageeniä; riittää, jos toiselta on negatiivinen testitulos. Tätä ei kuitenkaan ole mainittu säännöissä.

Erikoislupa-anomukset lähetetään Kissaliiton toimistolle rotutoimikunnan kokouksessa käsiteltäväksi. Astutusta ei saa toteuttaa ennen kuin Kissaliiton hallitus on vahvistanut luvan. Pentuja ei rekisteröidä, jos astutus on tapahtunut ilman lupaa. Erikoislupa myönnetään kerrallaan yhtä pentuetta varten ja lupa on voimassa yhden vuoden ajan hallituksen hyväksymisestä. (Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 16.3) 

Rekisteröintisääntöjen vastaiselle pentueelle voidaan erityisen painavista syistä myöntää erikoislupa jälkikäteen. Rekisteröintimaksu on tällöin kolminkertainen.

Raportointi pentueesta

Pentueesta raportoidaan rotutoimikunnan voimassa olevien ohjeiden mukaan. Rotutoimikunnan sihteeri lähettää ohjeet, kun yhdistelmä on hyväksytty.  

Selvitys toimitetaan rotukirjaajalle kuten muutkin rekisteröintiin vaadittavat todistukset. Myöhästyneestä selvityksestä (pennut yli kolme kuukautta) on seurauksena kaksinkertainen rekisteröintimaksu. (Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 16.4)