Serry 1/2012

SP/GIC Silkkiturkin Lumia (EUR g)
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Lea Pessi.
Omistajat/Ägare/Owners:
Pirkko Mäenpää ja/och/and Aili Ristimäki.
Kuva/Bild/Photo: Tessa.

Serry 1/2012

 

Vuoden 2011 parhaat eurooppalaiset

SP/GIC Silkkiturkin Lumia

SC Rekolan Aaro

10 vuotta: IP/EC Pikku-Piun Rilla

Noviisi Salla-Serafiina