Toimintasuunnitelma

SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
 


1. Järjestetään kokouksia, tuomari- ym. kursseja, luento- ja näyttelymatkoja, toimeenpannaan keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoitetaan julkaisutoimintaa
 
Tiedotetaan aktiivisesti eurooppalaisesta. Jaetaan eurooppalaisesitteitä näyttelyissä yhdistyksen esittelypöydässä ja yhdistyksen jäsenten välityksellä. Pidetään esillä roll-up -julistetta niissä näyttelyissä, joissa on esittelypöytä. Pidetään yllä ja kehitetään yhdistyksen verkkosivuja. Pidetään yllä yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua Facebook-ryhmää.
  
Pyritään järjestämään yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä eurooppalaiskissaan liittyvä koulutus- ja/tai keskustelutilaisuus jäsenille.
 
Jäsenlehteä Serry julkaistaan neljä numeroa. Lehti julkaistaan nelivärisenä, ellei sille ole erityistä estettä. Myydään painoksesta ylijääneitä lehtiä yhdistyksen esittelypöydässä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
 
Jatketaan eurooppalaista käsittelevän CD-rompun valmistelua.


 
2. Ohjataan, valvotaan ja edistetään eurooppalaisen rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa
 
Pidetään yllä jäsenten mahdollisuutta tiedottaa pentusuunnitelmistaan ja syntyneistä pentueista yhdistyksen verkkosivuilla. Julkaistaan vain asianmukaisesti FeLV- ja FIV -negatiivisiksi todettujen kissojen pentusuunnitelmia ja tietoja syntyneistä pentueista. Pyritään lisäämään tietoisuutta sukusiitos- ja sukukatokertoimista, jotka suositellaan julkaistavaksi pentusuunnitelmien ja syntyneisiin pentuihin liittyvien ilmoitusten yhteydessä. Järjestetään eurooppalaiskissan hankinnasta kiinnostuneille mahdollisuus saada myös henkilökohtaisesti puolueetonta tietoa kulloinkin varattavissa olevista pennuista (ns. pentuvälittäjätoiminta).
 
Palkitaan vuoden parhaat eurooppalaiset ja paras kasvattaja. Pistelaskennassa noudatetaan näyttelyjen peruspisteytykseen perustuvaa yhdistyksen omaa käytäntöä.
 
Jaetaan yhdistyksen palkintoja jäsenten eurooppalaisille jäsenen suullisesta tai kirjallisesta hakemuksesta. Palkintoja jaetaan luokissa 3-8 valmistuville, tuomarin parhaille (TP/NOM) ja kategoriavoittajille (KP/BIS) 1 palkinto/kissa. Jos yhdistyksen palkintosihteeri ei ole näyttelyssä paikalla, palkinnon voi pyytää kuuden kuukauden ajan jälkikäteen ilmoittamalla kissansa tuloksesta palkintosihteerille kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.
 

Pidetään yllä yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua Facebook-ryhmää. 
 
3. Järjestetään kissanäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä
 
Pyritään lisäämään eurooppalaisten näkyvyyttä kansainvälisten kissanäyttelyiden yhteydessä.
 
 
4. Pidetään yllä kansainvälisiä yhteyksiä
 
Pidetään yllä yhteyksiä eri maissa toimiviin eurooppalaisyhdistyksiin. Luodaan tilaisuuden tullen uusia kansainvälisiä yhteyksiä niin yhdistyksiin kuin eurooppalaisista kiinnostuneisiin yksittäisiin ihmisiin eri maissa. Kannustetaan yhdistyksen jäseninä olevia kriteerit täyttäviä kasvattajia liittymään ja olemaan mukana FIFén EUR Breed Council -toiminnassa. Pyritään houkuttelemaan eurooppalaiskissojen omistajia myös ulkomailta näytteilleasettajiksi suomalaisiin rotukissanäyttelyihin. Kannustetaan jäseniä kirjoittamaan matkakertomuksia ulkomaisista näyttelymatkoistaan siten, että kohdemaan eurooppalaisharrastuksen tilanne tulee Serry-lehden välityksellä jäsenten tietoon. Julkaistaan Serry-lehden keskeisimmistä artikkeleista lyhennelmät myös englanniksi. Julkaistaan Jalostuksen tavoiteohjelman englannin kielinen käännös Serry-lehden keskiaukeamaliitteenä.
 
Jaetaan Serry-lehteä aktiivisesti kansainvälisille eurooppalaiskissoja arvosteleville tuomareille.
 
 
5. Annetaan lausuntoja ja tehdään esityksiä eurooppalaisstandardia koskevista asioista
 
Seurataan Suomen Kissaliiton ja FIFén kokousten asialistoja. Pyritään saamaan asianmukaisella menettelyllä esille yhdistyksen kanta aina, kun eurooppalaista koskevia asioita käsitellään em. kokouksissa. Pyritään lähettämään edustaja Suomen Kissaliiton liittokokoukseen aina, kun sen esityslistalla on eurooppalaista koskeva asia. 
 
 
Toiminnan tukemiseksi voidaan
 
1. Hankkia ja omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 
Myyntiartikkeleita (paidat, hupparit, kissakassit, ompelutyöt) hankitaan tarpeen mukaan myytäväksi esittelypöydässä. Ylläpidetään idealistaa uusista hankinnoista tavoitteena kehittää myyntituotteiden sopivuutta eurooppalaisen viitekehykseen.
 
2. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 
3. Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä
 
Yhdistyksen esittely- ja myyntipöytä pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kotimaisiin arvostelunäyttelyihin.
 
4. Harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa
 
5. Järjestää esittelynäyttely
 
 
 
Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 10.11.2018.