Toimintasuunnitelma

SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 

1. Järjestetään kokouksia, tuomari- ym. kursseja, luento- ja näyttelymatkoja, toimeenpannaan keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoitetaan julkaisutoimintaa.

Tiedottaminen

 • Tiedotetaan aktiivisesti eurooppalaisesta muun muassa tarjoamalla kirjoituksia ja kuva-aineistoa sopiviin lehtiin.

 • Pidetään yllä ja kehitetään yhdistyksen verkkosivuja.

 • Pidetään yllä yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua Facebook-ryhmää.

 • Jaetaan eurooppalaisesitteitä näyttelyissä yhdistyksen esittelypöydässä ja yhdistyksen jäsenten välityksellä sekä pidetään esillä roll-up -julistetta niissä näyttelyissä, joissa on esittelypöytä.

 • Jatketaan eurooppalaista käsittelevän ”CD-rompun” valmistelua.

Jäsenlehti Serry

 • Julkaistaan neljä neliväristä numeroa.

 • Painoksen ylimääräisiä lehtiä myydään yhdistyksen esittelypöydässä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Sääntömuutos

 • Yhdistyksen sääntöjen muutos etäkokousten mahdollistamiseksi viedään Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin, kun se on käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.

Jäsentilaisuudet

 • Pyritään järjestämään yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä eurooppalaiskissaan liittyvä koulutus- tai keskustelutilaisuus jäsenille.

 

2. Ohjataan, seurataan ja edistetään eurooppalaisen kasvatustoimintaa.

Kasvatuksen tavoiteohjelma

 • Tiedotetaan aktiivisesti jäsenille päivitetyn kasvatuksen tavoiteohjelman sisällöstä ja tuetaan kasvattajia sen hyödyntämiseen ja noudattamiseen.

 • Pyritään lisäämään tietoisuutta sukusiitos- ja sukukatokertoimista, jotka suositellaan julkaistavaksi pentusuunnitelmien ja syntyneisiin pentuihin liittyvien ilmoitusten yhteydessä.

Pentuvälitys

 • Julkaistaan pentupalstasäännön mukaisesti varattavissa, odotettavissa ja suunnitteilla olevien pentueiden tietoja.

 • Järjestetään eurooppalaiskissan hankinnasta kiinnostuneille mahdollisuus saada pentuvälitystoiminnan avulla puolueetonta tietoa kulloinkin varattavissa olevista pennuista.

Vuoden eurooppalaisten palkitseminen

 • Palkitaan vuoden parhaat eurooppalaiset ja paras kasvattaja. Pistelaskennassa noudatetaan näyttelyjen peruspisteytykseen perustuvaa yhdistyksen omaa käytäntöä.

 • Jaetaan yhdistyksen palkintoja jäsenten eurooppalaisille jäsenen suullisesta tai kirjallisesta hakemuksesta. Palkintoja jaetaan luokissa 3–8 valmistuville, tuomarin parhaille (TP/ NOM) ja kategoriavoittajille (KP/BIS) yksi palkinto yhdelle kissalle. Jos yhdistyksen palkintosihteeri ei ole näyttelyssä, palkinnon voi pyytää kuuden kuukauden ajan jälkikäteen ilmoittamalla kissansa tulokset palkintosihteerille.

 

3. Pidetään yllä kansainvälisiä yhteyksiä.

 • Pidetään yllä yhteyksiä eri maissa toimiviin eurooppalaisyhdistyksiin.

 • Luodaan tilaisuuden tullen uusia kansainvälisiä yhteyksiä niin yhdistyksiin kuin eurooppalaisista kiinnostuneisiin yksittäisiin ihmisiin eri maissa.

 • Kannustetaan yhdistyksen jäseninä olevia kriteerit täyttäviä kasvattajia liittymään ja olemaan mukana FIFén EUR Breed Council -toiminnassa.

 • Kannustetaan jäseniä kirjoittamaan matkakertomuksia ulkomaisista näyttelymatkoistaan siten, että kohdemaan eurooppalaisharrastuksen tilanne tulee Serry-lehden välityksellä jäsenten tietoon.

 • Julkaistaan Serry -lehden keskeisimmistä artikkeleista lyhennelmät myös englanniksi.

 • Jaetaan Serry -lehteä aktiivisesti kansainvälisille eurooppalaiskissoja arvosteleville tuomareille.

 • Julkaistaan kasvatuksen tavoiteohjelman englanninkielinen käännös yhdistyksen verkkosivuilla.

4. Annetaan lausuntoja ja tehdään esityksiä eurooppalaisen rotumääritelmää koskevista asioista.

 •  Seurataan Suomen Kissaliiton ja FIFén kokousten esityslistoja. Pyritään saamaan asianmukaisella menettelyllä esille yhdistyksen kanta aina, kun eurooppalaista koskevia asioita käsitellään em. kokouksissa.
 • Pyritään lähettämään edustaja Suomen Kissaliiton liittokokoukseen aina, kun sen esityslistalla on eurooppalaista koskeva asia.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin syyskokouksessa 20.11.2021.