Toimintasuunnitelma

SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

 

Vuosi 2023 on yhdistyksen 37. toimintavuosi.

 

Jäsenpalvelut

Jäsenlehti Serry

 • Julkaistaan neljä neliväristä numeroa.
 • Painoksen ylimääräisiä lehtiä myydään yhdistyksen esittelypöydässä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
 • Harkitaan teemanumeroiden toteuttamista.

Jäsentilaisuudet

 • Pyritään järjestämään yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä eurooppalaiskissaan liittyvä koulutus- tai keskustelutilaisuus jäsenille.

Facebook-ryhmä

 • Pidetään yllä yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua julkista Facebook-ryhmää.

Eurooppalaisten palkitseminen

 • Yksittäisistä näyttelysaavutuksista jaetaan yhdistyksen palkintoja jäsenten eurooppalaisille jäsenen suullisesta tai kirjallisesta hakemuksesta. Palkintoja jaetaan luokissa 3–8 valmistuville, tuomarin parhaille ja kategoriavoittajille yksi palkinto yhdelle kissalle. Yhdistys ei palkitse menestyksestä siitos- ja kasvattajaluokissa. Jos yhdistyksen palkintosihteeri ei ole näyttelyssä, palkinnon voi pyytää kuuden kuukauden ajan jälkikäteen ilmoittamalla kissansa tulokset palkintosihteerille.
 • Palkitaan yhdistyksen vuoden parhaat eurooppalaiset ja paras kasvattaja. Pistelaskennassa noudatetaan näyttelyjen peruspisteytykseen perustuvaa yhdistyksen omaa käytäntöä. Vuoden parhaiden eurooppalaisten siitos- ja kasvattajaluokan kilpailuun on ilmoittauduttava.

 

Tiedottaminen

 • Pidetään yllä ja kehitetään yhdistyksen julkisia verkkosivuja.
 • Yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua julkista Facebook-ryhmää käytetään myös yhtenä yhdistyksen tiedotuskanavana.
 • Jaetaan eurooppalaisesitteitä näyttelyissä yhdistyksen esittelypöydässä ja yhdistyksen jäsenten välityksellä sekä pidetään esillä roll-up -julistetta niissä näyttelyissä, joissa on esittelypöytä.
 • Tiedotetaan aktiivisesti eurooppalaisesta muun muassa tarjoamalla kirjoituksia ja kuva-aineistoa sopiviin lehtiin.

Esittelypöytä

 • Yhdistyksen esittely- ja myyntipöytä pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kotimaisiin arvostelunäyttelyihin.
 • Eurooppalaiskissan viitekehykseen sopivia myyntiartikkeleita (paidat, hupparit, kissakassit, ompelutyöt) hankitaan tarpeen mukaan myytäväksi esittelypöydässä.

 

Eurooppalaiskasvatuksen tukeminen

 • Tiedotetaan aktiivisesti jäsenille päivitetyn kasvatuksen tavoiteohjelman sisällöstä ja tuetaan kasvattajia sen hyödyntämiseen ja noudattamiseen.
 • Julkaistaan pentupalstasäännön mukaisesti varattavissa, odotettavissa ja suunnitteilla olevien pentueiden tietoja, jotta eurooppalaiskissan hankinnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus saada puolueetonta tietoa kulloinkin varattavissa olevista pennuista.

 

Yhteydet Suomen Kissaliittoon

 • Seurataan Suomen Kissaliiton ja FIFén kokousten esityslistoja. Pyritään saamaan asianmukaisella menettelyllä esille yhdistyksen kanta aina, kun eurooppalaista koskevia asioita käsitellään em. kokouksissa.
 • Pyritään lähettämään edustaja Suomen Kissaliiton liittokokoukseen aina, kun sen esityslistalla on eurooppalaista koskeva asia.

 

Kansainväliset yhteydet

 • Pidetään yllä yhteyksiä eri maissa toimiviin eurooppalaisyhdistyksiin.
 • Luodaan tilaisuuden tullen uusia kansainvälisiä yhteyksiä niin yhdistyksiin kuin eurooppalaisista kiinnostuneisiin yksittäisiin ihmisiin eri maissa.
 • Julkaistaan Serry -lehden keskeisimmistä artikkeleista lyhennelmät myös englanniksi.
 • Jaetaan Serry -lehteä aktiivisesti kansainvälisille eurooppalaiskissoja arvosteleville tuomareille.
 • Julkaistaan kasvatuksen tavoiteohjelman englanninkielinen käännös yhdistyksen verkkosivuilla.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin syyskokouksessa 19.11.2022.