Toimintasuunnitelma

SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 

1. Järjestetään kokouksia, tuomari- ym. kursseja, luento- ja näyttelymatkoja, toimeenpannaan keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoitetaan julkaisutoimintaa

Tiedotetaan aktiivisesti eurooppalaisesta. Jaetaan eurooppalaisesitteitä näyttelyissä yhdistyksen esittelypöydässä ja yhdistyksen jäsenten välityksellä. Pidetään esillä roll-up –julistetta niissä näyttelyissä, joissa on esittelypöytä. Pidetään yllä ja kehitetään yhdistyksen verkkosivuja. Pidetään yllä yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua Facebook-ryhmää.

Käynnistetään yhdistyksen sääntöjen muutos etäkokousten mahdollistamiseksi. Selvitetään yhdistykselle soveltuva kokoussovellus, jotta koko jäsenistö pystytään ottamaan mukaan yhdistyksen kokouksiin. Pyritään järjestämään yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä eurooppalaiskissaan liittyvä koulutus- ja/tai keskustelutilaisuus jäsenille.

Jäsenlehti Serryä julkaistaan neljä numeroa. Lehti julkaistaan nelivärisenä, ellei sille ole erityistä estettä. Myydään painoksesta ylijääneitä lehtiä yhdistyksen esittelypöydässä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Jatketaan eurooppalaista käsittelevän ”CD-rompun” valmistelua.

2. Ohjataan, valvotaan ja edistetään eurooppalaisen rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa

Julkaistaan pentupalstasäännön mukaisesti varattavissa, odotettavissa ja suunnitteilla olevien pentueiden tietoja.  Pyritään lisäämään tietoisuutta sukusiitos- ja sukukatokertoimista, jotka suositellaan julkaistavaksi pentusuunnitelmien ja syntyneisiin pentuihin liittyvien ilmoitusten yhteydessä. Järjestetään eurooppalaiskissan hankinnasta kiinnostuneille mahdollisuus saada myös henkilökohtaisesti puolueetonta tietoa kulloinkin varattavissa olevista pennuista (ns. pentuvälittäjätoiminta).

Palkitaan vuoden parhaat eurooppalaiset ja paras kasvattaja. Pistelaskennassa noudatetaan näyttelyjen peruspisteytykseen perustuvaa yhdistyksen omaa käytäntöä.

Jaetaan yhdistyksen palkintoja jäsenten eurooppalaisille jäsenen suullisesta tai kirjallisesta hakemuksesta. Palkintoja jaetaan luokissa 3 – 8 valmistuville, tuomarin parhaille (TP/ NOM) ja kategoriavoittajille (KP/BIS) 1 palkinto/ kissa. Jos yhdistyksen palkintosihteeri ei ole näyttelyssä paikalla, palkinnon voi pyytää kuuden kuukauden ajan jälkikäteen ilmoittamalla kissansa tulokset palkintosihteerille.

3. Järjestetään kissanäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä

Pyritään lisäämään eurooppalaisten näkyvyyttä kansainvälisissä kissanäyttelyissä.

4. Pidetään yllä kansainvälisiä yhteyksiä

Pidetään yllä yhteyksiä eri maissa toimiviin eurooppalaisyhdistyksiin. Luodaan tilaisuuden tullen uusia kansainvälisiä yhteyksiä niin yhdistyksiin kuin eurooppalaisista kiinnostuneisiin yksittäisiin ihmisiin eri maissa. Kannustetaan yhdistyksen jäseninä olevia kriteerit täyttäviä kasvattajia liittymään ja olemaan mukana FIFén EUR Breed Council –toiminnassa. Pyritään houkuttelemaan eurooppalaiskissojen omistajia myös ulkomailta osallistumaan suomalaisiin rotukissanäyttelyihin. Kannustetaan jäseniä kirjoittamaan matkakertomuksia ulkomaisista näyttelymatkoistaan siten, että kohdemaan eurooppalaisharrastuksen tilanne tulee Serry-lehden välityksellä jäsenten tietoon. Julkaistaan Serry -lehden keskeisimmistä artikkeleista lyhennelmät myös englanniksi. Julkaistaan Jalostuksen tavoiteohjelman englanninkielinen käännös yhdistyksen verkkosivuilla.

Jaetaan Serry -lehteä aktiivisesti kansainvälisille eurooppalaiskissoja arvosteleville tuomareille.

5. Annetaan lausuntoja ja tehdään esityksiä eurooppalaisstandardia koskevista asioista

Seurataan Suomen Kissaliiton ja FIFén kokousten esityslistoja. Pyritään saamaan asianmukaisella menettelyllä esille yhdistyksen kanta aina, kun eurooppalaista koskevia asioita käsitellään em. kokouksissa. Pyritään lähettämään edustaja Suomen Kissaliiton liittokokoukseen aina, kun sen esityslistalla on eurooppalaista koskeva asia.

 

Toiminnan tukemiseksi voidaan

1. Hankkia ja omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Myyntiartikkeleita (paidat, hupparit, kissakassit, ompelutyöt) hankitaan tarpeen mukaan myytäväksi esittelypöydässä. Ylläpidetään idealistaa uusista hankinnoista tavoitteena kehittää myyntituotteiden sopivuutta eurooppalaisen viitekehykseen.

2. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

3. Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä

Yhdistyksen esittely- ja myyntipöytä pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kotimaisiin arvostelunäyttelyihin.

4. Harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa

5. Järjestää esittelynäyttely

 

Tämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.11.2020.