Toimintasuunnitelma

SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Vuosi 2024 on yhdistyksen 38. toimintavuosi.

Jäsenpalvelut

Jäsenlehti Serry

 • Julkaistaan neljä neliväristä numeroa.
 • Painoksen ylimääräisiä lehtiä myydään yhdistyksen esittelypöydässä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Jäsentilaisuudet

 • Pyritään järjestämään yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä eurooppalaiskissaan liittyvä koulutus- tai keskustelutilaisuus jäsenille.

Facebook-ryhmä

 • Pidetään yllä yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua Facebook-ryhmää.
 • Linkki löytyy sivun alareunasta

Eurooppalaisten palkitseminen

 • Jaetaan yhdistyksen palkintoja jäsenten eurooppalaisille jäsenen suullisesta tai kirjallisesta hakemuksesta. Palkintoja jaetaan luokissa 3–8 valmistuville, tuomarin parhaille (TP/ NOM) ja kategoriavoittajille (KP/BIS) yksi palkinto yhdelle kissalle. Jos yhdistyksen palkintosihteeri ei ole näyttelyssä, palkinnon voi pyytää kuuden kuukauden ajan jälkikäteen ilmoittamalla kissansa tulokset palkintosihteerille.
 • Palkitaan yhdistyksen vuoden parhaat eurooppalaiset ja paras kasvattaja. Pistelaskennassa noudatetaan näyttelyjen peruspisteytykseen perustuvaa yhdistyksen omaa käytäntöä.

Tiedottaminen

 • Pidetään yllä ja kehitetään yhdistyksen julkisia verkkosivuja.
 • Yhdistyksen omaa, jäsenistölle suunnattua Facebook-ryhmää käytetään myös yhtenä yhdistyksen tiedotuskanavana.
 • Jaetaan eurooppalaisesitteitä näyttelyissä yhdistyksen esittelypöydässä ja yhdistyksen jäsenten välityksellä sekä pidetään esillä roll-up -julistetta niissä näyttelyissä, joissa on esittelypöytä.
 • Jatketaan aktiivisesti eurooppalaista esittelevän koulutusohjelman uudelleen käynnistettyä laatimista (ns. CD-romppu).
 • Tiedotetaan aktiivisesti eurooppalaisesta muun muassa tarjoamalla kirjoituksia ja kuva-aineistoa sopiviin lehtiin.

Esittelypöytä

 • Yhdistyksen esittely- ja myyntipöytä pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kotimaisiin arvostelunäyttelyihin.
 • Eurooppalaiskissan viitekehykseen sopivia myyntiartikkeleita (paidat, hupparit, kissakassit, ompelutyöt) hankitaan tarpeen mukaan myytäväksi esittelypöydässä.

Eurooppalaiskasvatuksen tukeminen

 • Tiedotetaan aktiivisesti jäsenille kasvatuksen tavoiteohjelman sisällöstä ja tuetaan kasvattajia sen hyödyntämiseen ja noudattamiseen.
 • Päivitetään kasvatuksen tavoiteohjelmaa tarpeen mukaan.
 • Julkaistaan pentupalstasäännön mukaisesti varattavissa, odotettavissa ja suunnitteilla olevien pentueiden tietoja, jotta eurooppalaiskissan hankinnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus saada puolueetonta tietoa kulloinkin varattavissa olevista pennuista.
 • Kannustetaan eurooppalaiskasvatukseen sopivien noviisien rekisteröintiä rodun elinvoimaisuuden tukemiseksi.
 • Pyritään tekemään yhteenveto kasvattajilta kerätyistä terveystiedoista ja esittelemään se kasvattajille.

Yhteydet Suomen Kissaliittoon

 • Seurataan Suomen Kissaliiton ja FIFén kokousten esityslistoja. Pyritään saamaan asianmukaisella menettelyllä esille yhdistyksen kanta aina, kun eurooppalaista koskevia asioita käsitellään em. kokouksissa.
 • Pyritään lähettämään edustaja Suomen Kissaliiton liittokokoukseen aina, kun sen esityslistalla on eurooppalaista koskeva asia.

Kansainväliset yhteydet

 • Pidetään yllä yhteyksiä eri maissa toimiviin eurooppalaisyhdistyksiin.
 • Luodaan tilaisuuden tullen uusia kansainvälisiä yhteyksiä niin yhdistyksiin kuin eurooppalaisista kiinnostuneisiin yksittäisiin ihmisiin eri maissa.
 • Julkaistaan Serry -lehden keskeisimmistä artikkeleista lyhennelmät myös englanniksi.
 • Jaetaan Serry -lehteä aktiivisesti kansainvälisille eurooppalaiskissoja arvosteleville tuomareille.
 • Julkaistaan kasvatuksen tavoiteohjelman englanninkielinen käännös yhdistyksen verkkosivuilla.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin syyskokouksessa 18.11.2023.