Vuosikerta 2013

SP Katinhännän Bella Valentina (EUR n 24).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Kadi Myllys.
Omistajat/Ägare/Owners:
Seija ja/och/and Kai Wikholm.
Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Kissakallion Magdalena (EUR n 24).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tuula Heinonen.
Omistaja/Ägare/Owner: Tuula Heinonen.
Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Kassilan Guanranteed Gnome (EUR d 23).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Saara Vahtola.
Omistaja/Ägare/Owner: Auli Pettersson.
Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SP/CH Pikku-Piun Kultapoika (EUR n).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Marja-Liisa Ronkainen.
Omistaja/Ägare/Owner: Jaana Lievonen.