Vuosikerta 2013

SP Katinhännän Bella Valentina (EUR n 24). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Kadi Myllys. Omistajat/Ägare/Owners: Seija ja/och/and Kai Wikholm. Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Kissakallion Magdalena (EUR n 24). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tuula Heinonen. Omistaja/Ägare/Owner: Tuula Heinonen. Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Kassilan Guanranteed Gnome (EUR d 23). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Saara Vahtola. Omistaja/Ägare/Owner: Auli Pettersson. Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SP/CH Pikku-Piun Kultapoika (EUR n). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Marja-Liisa Ronkainen. Omistaja/Ägare/Owner: Jaana Lievonen.