Vuosikerta 2014

SC Casimirrin Henley (EUR n 24).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tarja-Leena Sillasto.
Omistaja/Ägare/Owner: Arja Kalistaja-Tikka.
Kuva/Bild/Photo: Adessa.
Katinhännän Diftor-he Susma (EUR ns).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Kadi Myllys.
Omistaja/Ägare/Owner: Kadi Myllys.
CH Pikku-Piun Yhteinen Ystävä (EUR n 22).
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Marja-Liisa Ronkainen.
Omistajat/Ägare/Owners: Anu ja/och/and Jani Lehtimäki.
Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Pikku-Piun Ullastiina (EUR ns 24) 4 kuukauden ikäisenä/
vid 4 månaders ålder/at age of 4 months.
Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Marja-Liisa Ronkainen.
Omistaja/Ägare/Owner: Marja-Liisa Ronkainen.
Kuva/Bild/Photo: Pekka Savolainen.