Vuosikerta 2014

SC Casimirrin Henley (EUR n 24). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Tarja-Leena Sillasto. Omistaja/Ägare/Owner: Arja Kalistaja-Tikka. Kuva/Bild/Photo: Adessa.
Katinhännän Diftor-he Susma (EUR ns). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Kadi Myllys. Omistaja/Ägare/Owner: Kadi Myllys.
CH Pikku-Piun Yhteinen Ystävä (EUR n 22). Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Marja-Liisa Ronkainen. Omistajat/Ägare/Owners: Anu ja/och/and Jani Lehtimäki. Kuva/Bild/Photo: Tessa.
SC Pikku-Piun Ullastiina (EUR ns 24) 4 kuukauden ikäisenä/ vid 4 månaders ålder/at age of 4 months. Kasvattaja/Uppfödare/Breeder: Marja-Liisa Ronkainen. Omistaja/Ägare/Owner: Marja-Liisa Ronkainen. Kuva/Bild/Photo: Pekka Savolainen.