Noviisien käyttö eurooppalaiskasvatuksessa

Suomessa on mahdollista käyttää noviiseja eurooppalaisen kasvatuksessa Suomen Kissaliiton erikoisluvalla. Noviisien avulla voidaan edistää rodun geneettistä monimuotoisuutta. Noviisien käyttö kasvatuksessa edellyttää kasvattajalta tavanomaista parempaa kokemusta, näkemystä ja noviisien käyttöön liittyvien riskien ymmärrystä.

Noviisien käyttöä eurooppalaiskasvatuksessa käsitellään myös kasvatuksen tavoiteohjelmassa. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠