Pentujen luovutusikä nousi 14 viikkoon 1.1.2020 alkaen

2.1.2020

Suomen Kissaliiton syysliittokokous päätti uudesta kansallisesta säännöstä kasvatus- ja rekisteröintisääntöihin. 1.1.2020 lähtien syntyneiden pentujen alin luovutusikä on 14 viikkoa.

Pentujen luovutusikä nousi 14 viikkoon 1.1.2020 alkaen

 

Suomen Kissaliiton syysliittokokous päätti uudesta kansallisesta säännöstä kasvatus- ja rekisteröintisääntöihin. 1.1.2020 lähtien syntyneiden pentujen alin luovutusikä on 14 viikkoa. 

 

Fifen sääntöjen kohta 3.3.3 Pennut määrää, että pentuja ei saa luovuttaa uudelle omistajalle tai uuteen kotiin ennen kuin ne ovat 12 viikon ikäisiä ja niillä on täydellinen rokotussuoja kissaruttoa ja kissaflunssaa vastaan, mikäli eläinlääkäri ei ole toisin opastanut.

 

Kissaliiton sääntöihin tehtiin seuraava kansallinen lisäys:  Luovutettavan pennun tulee olla vähintään 14 viikon ikäinen, vähintään kilon (1 kg) painoinen, tunnistusmerkitty mikrosirulla ja sillä tulee olla viranomaisen suosituksen mukainen rokotussuoja.”

 

Rokotussäännön tulkinta

 

Näyttelyissä vaadittaviin rokotuksiin uusi tulkinta ei vaikuta.

Koska rokottaminen on eläinlääketieteellinen toimenpide ja sopiva rokotuskäytäntö vaihtelee tapauskohtaisesti, tulisi rokotusohjelman suunnittelun perustua eläinlääkärin asiantuntemukseen ja rokotevalmistajan ohjeistukseen. Kasvattajan tulee suunnitella yhdessä oman eläinlääkärinsä kanssa kullekin pentueelle ja pennulle sen tarpeisiin parhaiten soveltuva rokotusohjelma, joka ottaa huomioon eläinlääketieteelliset perusteet, kissalan tilanteen, siellä vallitsevan tautipaineen sekä olosuhteet, joihin pentu on muuttamassa.

Luovutettaessa pennun tulee olla rokotettu vähintään kahdesti. 14 viikon ikää ei tulisi ajatella automaattisena luovutuspäivänä, vaan se on luovutuksen ehdoton alaraja. On erittäin tärkeää, että kasvattajat painottavat pennun ostajalle jatkossa annettavien rokotteiden tarpeellisuutta.

Alla on esitetty muutamia erilaisia rokotusohjelmia pennuille. On kuitenkin aina muistettava, että mikään ohjelma ei takaa sataprosenttisen varmaa suojaa kaikille pennuille, eivätkä tässä esitetyt vaihtoehdot ole ainoita mahdollisia.

Esimerkkejä kolmesta erilaisesta rokotusohjelmasta:

Rokotusohjelma 1.
Kissarutto- ja kissanuharokotus (kaliki- ja rinotraketiitti eli herpes-virus), ns. kolmoisrokote
– ensimmäinen rokotus n. 8 viikon iässä
– 1. tehosterokotus 3-4 viikon kuluttua
– 2. tehosterokotus 3-4 viikon kuluttua ensimmäisestä tehosteesta
– seuraava rokotus noin vuoden iässä, viimeistään vuoden kuluttua toisesta tehosteesta

Rokotusohjelma 2.
Kissarutto ja kissanuharokotus (kaliki ja rinotraketiitti eli herpes), ns. kolmoisrokote
– ensimmäinen rokotus 10-12 viikon iässä
– tehosterokotus 3-4 viikon kuluttua
– mikäli kissa menee suuren tautipaineen ympäristöön tai on syytä epäillä maternaalisten vasta-aineiden olleen korkeat (esim. emo rokotettu ennen astutusta), on perusteltua antaa toinen tehosterokotus 3-4 viikon kuluttua ensimmäisestä tehosteesta
– seuraava rokotus noin vuoden iässä, viimeistään vuoden kuluttua viimeisestä tehosterokotteesta

Rokotusohjelma 3 (Ruokaviraston ohjeistus)
Kissarutto ja kissanuharokotus (kaliki ja rinotraketiitti eli herpes), ns. kolmoisrokote
– ensimmäinen rokotus yli 12 viikon iässä
– kissanuhan tehosterokotus 3-4 viikon kuluttua
– seuraava kissarutto ja kissanuharokotus 1 vuoden iässä

 

- Anna Honkanen -