Olisiko sinusta kissalaneuvojaksi?

24.2.2019

Suomen Kissaliitto hakee toiminnan aloittamiseen kissalaneuvojaa pilottiryhmään. Kiinnostuitko? Lue mitä Kissaliitto asiasta tiedottaa.

Suomen Kissaliitto kertoo ilmoituksessaan näin:

 

" Haluatko mukaan kissalaneuvoja toimintaan?  Kissalaneuvoja on Suomen Kissaliiton alaisuudessa toimiva toimihenkilö, joka tekee yhteistyötä Kissaliiton piirissä toimivien kissanomistajien, kasvattajien sekä tarvittaessa eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Kissaliitto kouluttaa ja valtuuttaa valituksi tulevat henkilöt toimimaan kasvattajien ja kissaomistajien apuna kissanpitoon liittyvissä asioissa.
 
Haemme nyt toiminnan aloittamisen pilottiryhmään jäseniä, joiden tehtävänä on mm. suunnitella tarkemmin kissalaneuvojan toimenkuvaa sekä koulutusta. Pilottiryhmä käynnistyy kevään 2019 aikana. Etsimillämme henkilöillä on:

- hyvä kissatietämys sekä yhdistyskokemusta rotukissa- ja/tai rotuyhdistystoiminnasta

- hyvä yhteistyökyky; erityisesti hyvät neuvottelu- ja kuuntelutaidot

- voimassaoleva, vähintään 5 vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kissaliiton alaisessa jäsenyhdistyksessä

- voimassa oleva kasvattajasopimus sekä aktiivista kasvatustoimintaa 

- moitteeton osallistuminen kissaharrastukseen (ei kurinpitorangaistuksia eikä eläinsuojelurikoksia tai -rikkomuksia)

- suoritettu kasvattajan perus- ja genetiikankurssi tai vastaavat tiedot katsotaan eduksi
 
Hae tehtävään vapaamuotoisella hakemuksella 15.3.2019 mennessä. Kerro hakemuksessa tähänastisesta toiminnastasi ja kokemuksistasi kissaharrastuksessa. Hallitus valitsee hakeneiden joukosta 5-7 henkilöä keväällä 2019 aloittavaan pilottiryhmään. 
 
Hakemukset lähetetään Kissaliiton sihteerille sihteeri@kissaliitto.fi"