Finlands Européring rf

I Finland finns det nuförtiden en mängd aktiva européuppfödare. På internationella utställningar i Finland är alltid flera européer utställda. Många av dem har uppnått höga internationella hederstitlar förutom i Finland också utomlands, bl.a. i Danmark, Tyskland, Österrike, Frankrike och Nederländerna. Våra européer har ofta haft framgång också bland andra raser, då man valt utställningens bästa katter.

Finlands Européring rf SER-FER är grundad 1987. Den fungerar som gemensam organisation för européuppfödare, -ägare och andra av rasen intresserade människor. Föreningen har medlemmar även i bl.a. Sverige och Norge. SER-FER publicerar medlemsbladet SERRY fyra gånger om året (ett sammandrag på engelska i varje nummer), övar rådgivnings- och upplysningsverksamhet angående européuppfödning, förmedlar européungar samt arrangerar presentations- eller propagandautställningar.

Är du intresserad att bli medlem i SER-FER? Se på medlemsansökan (klicka "Bli medlem").