Hälsoinformation Health information

Syntynyt pentue - Född kull - Born litter

Kasvattaja ilmoittaa tällä lomakkeella kasvattajanimelleen syntyneen pentueen terveystiedot. Lomake suositellaan täytettäväksi pentujen muutettua syntymäkodista uusiin koteihinsa. Lomakkeen täyttäminen on edellytys seuraavan syntyneen pentueen tietojen julkaisemiselle Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n verkkosivuilla ja jäsenlehdessä.

Med denna blankett anmäler uppfödaren hälsoinformationen för en kull som fötts till hans eller hennes uppfödarnamn. Det rekommenderas att blanketten fylls i när ungarna flyttat från sitt födelsehem till sina nya hem. Ifyllningen av blanketten är en förutsättning för att information om den nästa kullen publiceras på Européringen i Finland rf:s nätsida och medlemstidning.

With this form, the breeder reports the health information concerning a litter born to his or her cattery name. The form is recommended to be filled in when the kittens have moved from the home of birth to their new homes. The form is a prerequisite for publication of information about the next born litter on the webpage of the European Shorthair Club in Finland and in the association's magazine.

*
*
*
*

Pentueen isä/Kullens fader/Father of the litter

*
*
*
*

Pentueen emo/Kullens moder/Mother of the litter

*
*
*
*

Astutus ja synnytys/Betäckning och förlossning/Service and labor

*
*

Pentu 1/Unge 1/Kitten 1


Pentu 2/Unge 2/Kitten 2


Pentu 3/Unge 3/Kitten 3


Pentu 4/Unge 4/Kitten 4


Pentu 5/Unge 5/Kitten 5


Pentu 6/Unge 6/Kitten 6


Pentu 7/Unge 7/Kitten 7


Pentu 8/Unge 8/Kitten 8

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.