Serryn 2/2013 pääkirjoitus

Puheenjohtajalta

 

Suomessa on Eurooppalaisen 50 ensimmäisen vuoden aikana rekisteröity lähes 500 noviisia Eurooppalaiseksi. Yli kolmannes kaikista rekisteröinneistä toteutui 1980-luvulla – lähes kolmannekseen päästiin 1990-luvulla. Uuden vuosituhannen noviisirekisteröinnit ovat reilu kymmenesosa kaikista rekisteröinneistä ja 1970-luvullakin rekisteröitiin yli puolet enemmän noviiseja. Noviisien rekisteröintimäärät 2000-luvulla ovat jonkin verran saman pituisen ajanjakson rekisteröintejä suuremmat verrattuna vastaavaan vuosimäärään rotumme virallisen ajanlaskun alusta.

Noviiseilla on ollut tärkeä roolinsa rotumme geenipoolin laajentajina. Noviisit ovat tuoneet lisämahdollisuuksia Eurooppalaisen jalostukseen. Taustaltaan tuntemattoman noviisin kasvatuskäyttöön liittyy myös merkittäviä riskejä. Eurooppalaisen rotumääritelmän täyttävän noviisin löytäminen on erittäin haastavaa. Noviisi on arvokas löytö.

Yhdistys huomioi huhtikuusta 2013 alkaen Eurooppalaiseksi rekisteröitäväksi hyväksytyt noviisit ruusukkeella. Ensimmäisen noviisiruusukkeen saa Venla-Valentiina (EUR n 24). Lämpimät onnittelut!

 

Mikko