Europese korthaarkat - Een specialitet uit Finland

Vereniging voor het fokken van de Europese korthaarkat in Finland

De Europese korthaarkat - waarvoor de internationale raskatten federatie FIFé pas begin van de jaren tachtig een eigen standaard vastgesteld heeft - is een van de meest populaire kortharige katterassen in Finland, waar jaarlijks honderd Europese korthaarkatten in het stamboek ingeschreven worden. Aan internationale tentoonstellingen van raskatten nemen in Finland regelmatig 15 tot 30 ”Europeërs” deel.

Hoe komt het dan dat deze in Midden - en Zuid-Europa zeer zeldzame raskat in Finland zo populair is en zo talrijk voorkomt? Waarschijnlijk omdat dit oorspronkelijk Europees kattenras in het noordelijke deel van Europa tot op de dag van heden betrekkelijk zuiver gebleven is, zonder zich te vermengen met andere door de mens ontwikkelde of van elders geïmporteerde rassen. Waarschijnlijk juist daarom is er in Finland reeds in de zestiger jaren een grote interesse ontstaan voor het fokken van de Europese korthaarkat. Bovendien is dit ras hier altijd voor het grootste deel apart van de Britse korthaarkat gefokt - ondanks het feit dat een eigen standaard lang ontbrak. Zodoende is het in Finland redelijk goed gelukt om vermenging van de geregistreerde Europese korthaarkat met andere katterassen te voorkomen - en omstandigheid die door de huidige standaard voor de Europese korthaarkat ook beslist geeist wordt.

Veel internationale keurmeesters zijn van mening, dat het antaal Finse Europese korthaarkatten niet alleen groot is, maar ook kwalitatief gezien van hoog niveau; de bouw van de katten komt bijzonder goed overeen met de omschrijving in de standaard. De Finse katten van dit ras zijn zeer succesvol geweest bij wedstrijden op kattentoonstellingen, zovel in Finland als ook in het buitenland.

De kleurschakering van deze Finse raskatten komt vrij goed overeen met de kleuren die de oorspronkelijke Europese katten in de vrije natuur hebben. Hoewel de FIFe de laatste jaren een aantal nieuwe kleurvarianten voor het Europese korthaarras heeft goedgekeurd - tegenwoordig zijn er al 70 goedgekeurde kleurvarianten - concentreert het aktieve en planmatige fokken in Finland zich op een 10-15 ”klassieke” Europese kleuren.

Van de getekende katten zijn de katten met een gestreept en een genmarmerd patroon het meest voorkomend; ook een derde patroonvariant, de gevlekte, komt voor, maar het meest voorkomende patroon est gestreept. Deze patronen komen in hoofdzaak in de volgende kleurvarianten voor: zwart (met bruin), zilver (met zwart), en rood. De meest voorkomende éénkleurige varianten zijn zwart, wit en blauw. De zogeheten schildpad-variëteit is een bonte, rood met zwarte kat. Deze variëteit kan ook gecombineerd met wit voorkomen, dan heet zij schildpad-met-wit. Bi-colour (tweekleurige) Europese korthaarkatten komen in het Finse stamboek vrij selden voor, maar er zijn in principe ook zwartwitte, blauwwitte en roodwitte Europese korthaarkatten. Smoke-kleurige katten hebben een licht zilverkleurige ondervacht, terwijl de bovenvacht donkerder is. De meest voorkomende smoke varianten zijn zwarte smoke en blauwe smoke.

De door de FIFe voor de Europese korthaarkat goedgekeurde standaard definieert het type van de kat als de gemiddelde huiskat, maar men dient de aandacht er op te vestigen, dat men hiermee de oorspronkelijke huiskat bedoelt als die vroeger voorkwam, daar alle huidige huiskatten niet meer van dit type zijn, doch zeer afwijkend van bouw zijn door rasvermenging, inteelt en mutaties.

Slechts hoogst zelden vindt men nog huiskatten die wat hun kleur, bouw en algemeen type betreft zó goed voldoen aan de standaard voor de Europese kortharige, dat ze via de zogeheten nieuwelingenklasse in het stamboek ingeschriven kunnen worden. In het algemeen kan men dus de huiskat niet tot het Europese korthaarras rekenen. Voor de geregistreerde Europese korthaar is het belangrijk dat hij groot of middel-groot is, stevig en gespierd maar niet ”cobby” (kort en dijk). De FIFe heeft een gedetailleerte standaard gepubliceerd.

De Europese korthaarkat is van nature temperamentvoller dan bijvordbeeld de langhaarkat, heeft en goed aanpassingsvermogen en is gesteld op gezelschap. Ze zijn speels, maar niet té druk.

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry (SER-FER), Vereniging voor het fokken van de Europese korthaarkat in Finland is opgerecht in 1987. De vereniging fungeert als rasorganisatie voor fokkers van het Europese korthaar-ras. Het doel van de vereninging is het systematisch en planmatig fokken van het Europese korthaar-ras. De vereniging geeft raad en advies, bemiddelt jonge dieren en dekkaters, organiseert speciale tentoonstellingen voor Europese katten zonder keuringen en publiceert vier maal per jaar een eigen ledenblad, Serry geheten.