Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n ylimääräinen jäsenkokous

6.6.2021

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n ylimääräinen jäsenkokous pidetään keskiviikkona 30.6.2021 klo 18.

KOKOUSKUTSU

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n ylimääräinen jäsenkokous pidetään keskiviikkona 30.6.2021 klo 18. Paikka on yhdistyksen sihteerin koti. Vallitsevien poikkeusolojen vuoksi suosittelemme osallistumaan kokoukseen etänä. Osallistujien tulee ilmoittautua kokoukseen sähköpostitse sihteerille 26.6.2021 mennessä osoitteella sihteeri(at)eurooppalaiskissat.fi, jotta etäkokouslinkki ja etäosallistumisohjeet voidaan toimittaa sähköisesti ennen kokouksen alkua. Tarvittaessa sihteerin osoitteen saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Työjärjestys

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään hallituksen valmistelema sääntömuutos. 
  6. Päätetään sääntömuutoksesta.
  7. Kokouksen päätös

Tällä hetkellä on voimassa väliaikainen poikkeamislaki (Eduskunta/väliaikainen poikkeamislaki (677/2020) 3.10.2020). Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2021 asti.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Tämän mahdollistaa laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Tämä väliaikainen laki on tullut voimaan lokakuussa 2020.